– DESIGN + PROJECT –
Please Scroll Down

LOGO + …
PACKAGE + …
POSTER + …
MOVIE + …
WEB + …
PLAN + …
[ GOLGO13 NEWSPAPER ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Takao Saito
[ GOLGO13 JR SHIMBASHI : 7m POSTER ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Takao Saito
[ NITTOBO 100TH WEB + PV ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Motion Designer : Masatoshi Okazaki
[ NITTOBO GUIDEBOOK ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
[ FRIEREN TV CM ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
CM Director : Masatoshi Okazaki
Photographer : Shinpei Iwazaki
[ UMIGA HASHIRU ENDROLL ENODEN ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Masatoshi Okazaki
[ TONDABAYASHI : CITY PROMOTION ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Masatoshi Okazaki
[ BS ASAHI SAUNA WO MEDETAI ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
[ BERSERK NEWSPAPER USA FRA JPN ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Kentaro Miura + Gaga
[ KYODEN BRANDING TV CM ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Copy Writer : Masatoshi Okazaki
[ PELELIU NEWSPAPER ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
[ 3 GATSU NO LION #5 PV + POSTER ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Chica Umino
Photographer : Toshimi Narikami
[ BLUE GIANT OMOTESANDO ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Shinichi Ishizuka
[ TOKYO ZOKEI UNIVERSITY #1 ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Masatoshi Okazaki
[ TOKYO ZOKEI UNIVERSITY #2 ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
[ YOYOGI ANIMATION GAKUIN TV CM #2 ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Copy Writer : Masatoshi Okazaki
[ CHAMPION 50th 30m POSTER at St. SHIBUYA ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Paru Itagaki
Photographer : Keiju Takenaka
[ BLUE GIANT JR SHIBUYA ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Copy Writer : Shogakukan + Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Shinichi Ishizuka
[ TV ASAHI SEMIOKOTO ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Photographer : Smooth inc
[ BERSERK MATSUZAKI PV + POSTER ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Photographer : Shunpei Iwasaki
[ 3 GATSU NO LION #4 TV CM + POSTER ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Chica Umino
[ SHINYASHOKUDO JR 27 STATIONS ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Copy Writer : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Yarou Abe + Masatoshi Okazaki
[ SUNTORY TOKUHO PEPSI ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Photographer : Kenichi Muramatsu
[ GIGANT PV NATSUKI HANAE ]
Narration : Natsuki Hanae
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Copy Writer : Shogakukan + Masatoshi Okazaki
CM Director : Masatoshi Okazaki
[ TOKYO MODE GAKUEN ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
[ YOYOGI ANIMATION GAKUIN TV CM #1 ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Copy Writer : Masatoshi Okazaki
[ YAMAHA OTONA MUSIC ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Photographer : Kenichi Muramatsu
[ TOKYO ZOKEI UNIVERSITY , etc. ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki

Art Director : Tokyo Zokei University
Illustrator : Tokyo Zokei University
[ KUUBO IBUKI POSTER + TV CM #2 ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Copy Writer : Shogakukan + Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Kaiji Kawaguchi
[ BEGIN ROPPONGI + TV CM + POSTER ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Copy Writer : Shogakukan
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Ryoichi Ikegami
[ 3 GATSU NO LION #3 JR + METRO ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Chica Umino
Photographer : Toshimi Narikami
[ MIRAI NO LETTUCE ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
[ BIG COMIC ORIGINAL 40TH JR + METRO + TV CM ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Photographer : Toshimi Narikami
[ SEIYU GRAPHIC : SUITS ]
Planner : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Photographer : Tamaki Yoshida
[ HAKUZENSHA BRANDING ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Tojinbara Norihisa
[ BEAUTY POSTER #2 ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Masatoshi Okazaki
[ SEIYU GRAPHIC : CASUAL ]
Planner : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Photographer : Shuichi Tsunoda
[ KUUBO IBUKI JR + METRO + PV #1 ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Copy Writer : Shogakukan + Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Kaiji Kawaguchi
[ GIN NO SAJI TV CM (20 VIDEOS) + WEB + GRAPHIC ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Hiromu Arakawa
Photographer : Toshimi Narikami
[ BEAUTY POSTER #1 ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Masatoshi Okazaki
[ BEAM X 10 GRAPHIC ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Masatoshi Okazaki
Photographer : Mitsuru Sawaki
[ FUKUMENKEI NOIZU + WEGO 15m POSTER HARAJUKU ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Photographer : Shuichi Tsunoda
[ GIN NO SAJI JR SHINJUKU + TV CM ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
illustrator : Hiromu Arakawa
[ 3 GATSU NO LION #2 JR + METRO ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Chica Umino
Photographer : Toshimi Narikami
[ GARASU NO KAMEN GRAPHIC JR + METRO ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Photographer : Toshimi Narikami
[ 3 GATSU NO LION #1 : 400 POSTERS]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Chica Umino
Photographer : Toshimi Narikami
[ NAOKI URASAWA TVCM ]
Creative Director : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
CM Planner : Masatoshi Okazaki
[ GIN NO SAJI TOKYO METRO ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
illustrator : Hiromu Arakawa
[ GAKUEN BABYSITTERS TV CM + GRAPHIC ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
[ NATSUME YUJIN CHO 15m POSTER ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Photographer : Toshimi Narikami
[ WAKO UNIVERSITY GRAPHIC + WEB ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
PV Director : Masatoshi Okazaki
[ PROJECT HAL ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
[ 3 GATSU NO LION NEWSPAPER ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Illustrator : Chica Umino
[ KABE DON + POWER WORDS MACHIDA ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki + Chikako Sakai
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki + Chikako Sakai
[ DETECTIVE CONAN WEB ]
Planner : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Web Designer : Masatoshi Okazaki
[ HOUSE MATE COMPANY PROFILE + WEB ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
Photographer : BEAM x 10
[ TOWER RECORD ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki
[ NISSAN ]
Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki