3 GATSU NO LION #1 : 400 POSTERS

400 POSTERS : JR CHUO + SOBU LINE

400 POSTERS : JR CHUO + SOBU LINE
400 POSTERS : JR CHUO + SOBU LINE
CAST MEMBERS
JR TSUKISHIMA STATION
JR TSUKISHIMA STATION
SENDEN KAIGI
NEWSPAPER
BRAIN : SENDEN KAIGI

Client : Hakusensha

Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki

Photographer : Toshimi Narikami