GARASU NO KAMEN GRAPHIC JR + METRO

POSTER

Client : Hakusensha

Art Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki

Photographer : Toshimi Narikami