3 GATSU NO LION #2 JR + METRO

POSTER

Client : Hakusensha

Planner : Masatoshi Okazaki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki

Photographer : Toshimi Narikami