TOKYO ZOKEI UNIVERSITY #2

BOOK / LOGO DESIGN

Client : Tokyo Zokei University

Creative Director : Masatoshi Okazaki
Planner : Masatoshi Okazaki + Miki Nagataki
Art Director : Masatoshi Okazaki
Graphic Designer : Masatoshi Okazaki + Miki Nagataki